Praktisch en tarief

Voor een individuele sessie van 1 uur vraag ik € 85 voor personen, voor bedrijven geldt een ander tarief.
Afspraken die meer dan 24 uur van tevoren afgezegd worden breng ik niet in rekening.

Ik ben aangesloten bij BATC. Belangen Associatie voor Therapeut en Consument. Mijn werk valt onder ‘alternatieve zorg, -behandelingen of -geneeswijzen’. 
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet je aanvullend verzekerd zijn en kun je kijken naar de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen die ik tijdens of na de sessie maak. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ook het door jou ingevulde intake formulier wordt in dit dossier opgenomen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, alleen met jouw toestemming
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige consult’ of ‘trauma therapie’ en de bijbehorende prestatiecode
 • de kosten van het consult.