Beroepsvereniging BATC

Ik ben aangesloten bij de BATC Belangen Associatie Therapeut en Consumenten. Wil je voor vergoeding in aanmerking komen dan moet je in ieder geval aanvullend verzekering zijn bij een zorgverzekering. Tevens ben ik onderworpen aan het klacht- en tuchtrecht.

De vijf natuurgerichte principes volgens BATC

Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam wordt doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te functioneren en herstellen.  

Drainage
In het dagelijks leven heeft het lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet meer goed worden opgenomen.  

Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewust zijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook voor het fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven.

Hoe ik werk met deze vijf natuurgerichte principes

Vanuit de opleiding Somatic Experiencing Practitioner is het werken met deze vijf natuurgerichte principes heel vanzelfsprekend. We gebruiken niet dezelfde benamingen voor deze begrippen, ik zal ze dan ook anders noemen en verwijzen naar de natuurgerichte principes.

Het werken met energie is een grondbegrip. Ik werk niet alleen met de energie van mijn cliënt maar ook met de energie die er tussen ons beiden is, resonantie. Door het ont-dekken van de bevroren energie in het lichaam en deze blokkades op te heffen, kan de energie weer vrij door het lichaam stromen en kan er weer prikkeloverdracht plaatsvinden.
Drainage is voor mij een ander woord voor ontlading. Door het systeem te ontladen kan er meer ruimte en ontspanning komen, het stresslevel kan zakken tot een normaal, gezond niveau.
Voeding staat voor  aandacht voor het lichaam en de cliënt leren gewaar te worden wat er zich in het lichaam afspeelt en dat ‘in het hier en nu’ brengen. Ook de aandacht van de therapeut, de aandacht van de cliënt voor zichzelf en het werken met in- en externe hulpbronnen zijn vormen van voeding.
Daarnaast help ik de cliënt zijn draagkracht (veerkracht) te vergroten en het vermogen om zichzelf te kunnen reguleren. Het herstellen van het evenwicht en de grenzen draagt absoluut bij aan het geestelijk welzijn van de cliënt.

Alle principes zijn met elkaar verbonden en kunnen gezamenlijk leiden tot een gezond evenwicht van waaruit de cliënt zijn leven weer kan oppakken en verder kan gaan.